Регионал курслар

Regional kurslari O`zbekiston xududlarida kadrlar tayyorlash ta’labini q`ondirish maqsadida o`tkaziladi. Kurslar mavzusi xududlardagi tinglovchilar ta’lablaridan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Umuman olganda, mazkur turdagi kurslar xududiy korxonalarning muvaffaqiyatli taraqqiyoti uchun muhim bo`lgan umumiy bilim va ko`nikmalarni egallashga sharoit yaratib beradi.

Regional kurslari, birinchi navbatda, korxona rahbarlari (korxona ko`lamidan qat’iy nazar), endigina kirishgan tadbirlorlar va shu bilan birga davlat muassasalari vakillari va boshqa qiziqqan shaxslar uchun mo`ljallangan.

Kurs 1-2 kun yoki 1-2 hafta davomida olib boriladi. Har bir kurs so`ngida tinglovchilarga sertifikatlar beriladi.

Maqsadli auditoriya:

(1) Tadbirkorlar va biznes mulkdorlari;

(2) Oliy va o'rta bo'g'in rahbarlar;

(3) Marketing hamda savdo-sotiq bo'limlarning mutahassislari

(4) Boshqa qiziqqan shaxslar