Тадбиркорлик. Бизнес ғоя ва Маркетинг асослари

 

Тадбиркорлик. Бизнес ғоя ва Маркетинг асослари

Давомийлиги: 5 кун, 18:45 - 21:40

Ўтказиладиган санаси: 12 - 16 ноябрь, 2018 йил

Нархи: 600 000 сўм

Регистрация учун илова: http://bit.ly/2EjT9ib

Сиз ўз ғоянгизга эгасиз ва уни қандай қилиб бизнесга айлантиришни билмоқчисиз. Ўз маҳсулотингизга қандай мижоз ёки истеъмолчи кераклигини билмоқчисиз. Бу каби саволларингизга ушбу бизнес курсда жавоб топишингиз мумкин.

Тренерлар ҳақида маълумот: Равшан Ҳалиткариев, “MASTER EXPERT” баҳолаш компанияси асосчиси, ”PROMO PODARKI” сувенирлар ишлаб чиқариш корхонаси таъсисчиси, “MASTER EXPERT PARTNERS” консалтинг компанияси асосчиси ва раҳбари. Бизнес-режа тузиш ва бизнес консультация бўйича йирик тажрибага эга раҳбар. Мехринисо Абдуразакова, "Forta Business Education" ўқув маркази раҳбари.

 

Тренинг мавзулари:

 

 • Бизнес ғояси
 • Бозорни таҳлил қилиш
 • Бизнесни режалаштириш
 • Бизнес учну маблағ топиш
 • Бизнесни рўйхатдан ўтказиш
 • Солиқ ва ҳисобот
 • Ғояни тезда синаб кўриш

 

 

 • Бизнесни ривожлантириш
 • Фаол ҳаракат
 • Маркетинг таҳлили (6P+F)
 • Мақсад ва вазифалар қўйиш
 • Маркетинг стратегиясини танлаш
 • Маркетинг воситалари ва тактикаси
 • Муваффақиятли реклама стратегияси

 

 

Сертификат

 

Курс якунида иштирокчиларга тренингни муваффақиятли тамомлаганлиги тўғрисидаги сертификат тақдим этилади.

 

Тренинг ҳақида қўшимча маълумот олиш учун, курснинг координатори Нодирбек Абдурахмоновга ушбу телефон рақамлари орқали: (71)120-73-94/95, ёки ушбу электрон манзилга:

">

мурожаат қилишингиз мумкин.

 

 

Tadbirkorlik. Biznes g’oya va Marketing asoslari

Davomiyligi: 5 kun, 18:45 - 21:40

O’tkaziladigan sanasi: 12 - 16 Noyabr, 2018 yil

Narxi: 600 000 so’m

Registratsiya uchun ilova: http://bit.ly/2EjT9ib

Siz o’z g’oyangizga egasiz va uni qanday qilib biznesga aylantirishni bilmoqchisiz. O’z mahsulotingizga qanday mijoz yoki iste’molchi kerakligini bilmoqchisiz. Bu kabi savollaringizga ushbu biznes kursda javob topishingiz mumkin.

Trenerlar haqida ma’lumot: Ravshan Halitkariev, “MASTER EXPERT” baholash kompaniyasi asoschisi, ”PROMO PODARKI” suvenirlar ishlab chiqarish korxonasi ta’sischisi, “MASTER EXPERT PARTNERS” konsalting kompaniyasi asoschisi va rahbari. Biznes-reja tuzish va biznes konsultatsiya bo’yicha yirik tajribaga ega rahbar.

Mexriniso Abdurazakova, "Forta Business Education" o'quv markazi rahbari.

 

Trening mavzulari:

 

 • Biznes g’oyasi
 • Bozorni tahlil qilish
 • Biznesni rejalashtirish
 • Biznes uchun mablag’ topish
 • Biznesni ro’yxatdan o’tkazish
 • Soliq va hisobot
 • G’oyani tezda sinab ko’rish
 • Biznesni rivojlantirish
 • Faol harakat
 • Marketing tahlili (6P+F)
 • Maqsad va vazifalar qo’yish
 • Marketing strategiyasini tanlash
 • Marketing vositalari va taktikasi
 • Muvaffaqiyatli reklama strategiyasi

 

Sertifikat

Kurs yakunida ishtirokchilarga treningni muvaffaqiyatli tamomlaganligi to’g’risidagi sertifikat taqdim etiladi.

Trening haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun, kursning koordinatori Nodirbek Abduraxmonovga ushbu telefon raqamlar orqali: (71)120-73-94/95, yoki ushbu elektron manzilga:

">

murojaat qilishingiz mumkin.

 

Telegram: https://t.me/ujc_bc

 

* picture:https://i0.wp.com/myventurepad.com/wp-content/uploads/2016/08/Entreprene...